Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проект на аналитичен Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки (Етап 1)

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проект на аналитичен Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки (Етап 1)

Предлагаме за обсъждане проект на Доклад, представляващ Етап 1 от обществена поръчка с предмет „Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки в България и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане“ по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по приоритетна ос 3 „Частен сектор“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.