Във връзка с наводненията в страната и отпуснатите от правителството на България средства за възстановяване на щетите

Във връзка с наводненията в страната и отпуснатите от правителството на България средства за възстановяване на щетите, Агенцията по обществени поръчки публикува на страницата на www.aop.bg, в раздел “Практика”, категория “Методически указания” Методическо указание относно прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Структура на процедурата на договаряне без обявление.