Възстановено e изпращането  на обявления за обществени поръчки  от ЦАИС ЕОП за публикуване в ОВ на ЕС

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители    на  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) , че от 10:00 часа на 16.03.2023 г.  е възстановено изпращането за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на обявления за обществени поръчки.

Установени са причините за създаденото неудобство – софтуерни промени в системата на службата за публикации в ОВ на ЕС.

Споделете в социалните мрежи: