Изпращане на обявления, подлежащи на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, за обществени поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

eNotices2

От 01.02.2024 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП)  преустановява изпращането на обявления за публикуване в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП.

Възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

Електронната услуга eNotices2 е онлайн инструмент, предоставен от Службата за публикации  на ОВ на ЕС, чрез който се осигурява достъп до всички стандартни формуляри, използвани при възлагането на обществени поръчки в Европейския съюз.

За улеснение на възложителите АОП изготви инструкция за използване на електронната услуга еNotices2, достъпна на Портала за обществени поръчки – рубриката „Актуални инструкции и видеоматериали“.

Споделете в социалните мрежи: