На 25 февруари 2005 г. в хотел Кристал Палас, гр.София, Агенцията по обществени поръчки съвместно с проект „Инициатива отворено управление“ към Американската агенция за международно развитие проведе среща-семинар за журналисти на тема:

„Новата Агенция по обществени поръчки в публичното пространство – роля и предизвикателства“

Целта на срещата бе в открита и неформална дискусия да запознае участниците с работата и предизвикателствата на Агенцията по обществени поръчки и със спецификата на новия Закон по обществени поръчки.

   Агенция по обществени поръчки бе представена от г-жа Миглена Павлова – Изпълнителен директор, г-жа Галя Манасиева – Директор на дирекция „Мониторинг, анализ и методология на обществените поръчки“ и г-жа Мариета Попова – Директор на дирекция „Електронна база данни“ и г-жа Мери Джей Абит – Директор Програма „Инициатива отворено управление“ на ААМР.