Основната цел на измененията е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки.

Днес на свое заседание Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Основната  му цел е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.

Законът за обществените поръчки ще влезе в сила от 1 юли 2006 г.