От 18 май 2005 г. страницата на Агенцията по обществени поръчки е с обновен дизайн и по-добра функционалност.

От 18 май 2005 г. страницата на Агенцията по обществени поръчки е с обновен дизайн и по-добра функционалност.

Една от новите възможности е on-line попълване на web формите на обявленията  за възложители притежаващи универсален електронен подпис. За целта възложителите трябва да се регистрират в Агенцията по обществени поръчки. Практически указания за регистрацията може да видите на интернет страницата на Агенцията.

Потребителите могат да получават пълна и разнообразна информация за всички обществени поръчки от регистъра. За да ползват тези допълнителни услуги те трябва да се регистрират в интернет страницата на Агенцията чрез дефиниране на потребителско име и парола.

С въвеждането на новите функционалности,  Агенцията цели усъвършенстване на регистъра на обществени  поръчки и се надява новите възможности да са в полза на всички потребители.