Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

От 01 до 31.10.2018 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления на желаещите специалисти за включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.