Работна среща между Агенция по обществени поръчки и Камарата на строителите в България

Работна среща между Агенция по обществени поръчки и Камарата на строителите в България

На 18.07.2018 година в София се проведе работна среща между представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ).

Работната среща мина под наслов за обединяване на усилията за налагане на добри практики при възлагането на обществени поръчки в строителния бранш в страната. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев изказа благодарност за добрата комуникация и активната позиция през годините. Допълни, че Камарата подкрепя новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), но счита че двегодишната практика по прилагането му е показала и някои несъвършенства в него. Постави темата за подготвяните промени в законодателството в областта на обществените поръчки и изрази готовност за съвместна работа по него.

Особено място по време на срещата бе отделено на стандартизирането на документите за възлагане на обществени поръчки в областта на строителството. В тази връзка, изпълнителният директор на АОП, доц. д-р Миглена Павлова, изрази позиция, че „Такава стандартизация е от полза както за възложителите, така и за изпълнителите на обществените поръчки“. Подчерта, че би било добре да се върви към типизация на документите и в другите сектори.

Доц. д-р Миглена Павлова подкрепи идеята за по-тясно взаимодействие между АОП и КСБ на експертно ниво, като предложи да се регламентират възможните сфери на сътрудничество.

Страните се договориха да подпишат рамково споразумение за сътрудничество, за да обединят усилията си за налагане на добри практики при възлагането на обществени поръчки и да повишат професионализма в сектор „строителство“.