Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира за промяна в дните на публикуване на обявления за обществени поръчки

Уважаеми дами и господа,

Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира, че считано от 1 януари 2019 г. , влиза в сила следната промяна:

Обявленията за обществени поръчки ще бъдат публикувани в дните от понеделник до петък, вместо досегашната практика на публикуване от вторник до събота.