Съобщение

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, че от 15.03.2023 г.  е възстановено изпращането за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на обявленията за обществени поръчки.

Работата за отстраняване на проблема с изпращането за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на обявленията за обществени поръчки при ЦАИС ЕОП продължава .