Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор със финансовото съдействие на Дирекция “Национален фонд” при Министерство на финансите. Процедурата се провежда в съгласие с правилата на програма ФАР. Пълната обява за търга на английски език ще бъде публикувана в Интернет на адреса на Министерство на финансите – www.minfin.bg  или  можете да изтеглите от тук. Тръжното досие ще бъде предоставено на заинтересованите страни по електронен път при поискване, а също така е налично за инспектиране на следния адрес:

(ЦЗФД) Централно звено за финансиране и договаряне към Министерство на финансите

Г-н Владимир Вълчев – Директор на ЦЗФД

Ул. Раковски 102, стая 512

1040 София, България

Факс: (+359 2) 9859 2773

E-mail: [email protected]

Краен срок за подаване на оферти 29 септември 2005, 16.00 ч.