Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Пълната обява за търга на английски език е публикувана в Интернет на адреса на Министерство на финансите www.minfin.bg и на адреса на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg. Документацията за търга можете да изтеглите от тук.

Краен срок за подаване на оферти 20 юли 2005 г., 16.00 ч.