Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ 2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост), във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – 2023 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 01 01.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Мадлена Георгиева Христоваглавен експерт СДС ЗМ
2 02 16.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Цветина Стоева Стоевамладши експерт СДС ЗМ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПКОНПИ – 2023 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 03 09.02.2023 чл. 35, ал. 1, т.2 Валентина Маринова Мариноваглавен специалист ИОНЕП ЕВМ
2 04 02.03.2023 чл. 35, ал. 1, т.2 Мадлена Георгиева Христоваглавен експерт СДС ЗМ

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция