Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ 2021 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост), във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – 2021 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 01 08.03.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Младенка Петрова Николова главен специалист    ФЧРАД
2 02 22.03.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Виржиния Николаева Илиева старши експерт  МОП  ЕВМ
3 03 29.03.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Ружа Бонева Ганева главен експерт    ФЧРАД
4 04 19.04.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 София Юриева Диамандиева старши експерт  ИОНЕП  ЕВМ
5 05 05.05.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Николета Фанкова Обретенова младши експерт  КДИД  КОП
6 06 02.08.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Иванка Ангелова Матеевастарши експерт КДИД КОП
7 07 09.08.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Веселин Бранимиров Борисов държавен експерт  МОП  ЕВМ
8 08 18.10.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Maриана Павлова Иванова младши експерт  ИОНЕП ЕВМ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПКОНПИ – 2021 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 О1 11.01.21 чл. 35, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Вероника Маринова Маринова младши експерт ПУМ ЗМ
2 O2 28.01.21 чл. 35, ал. 1, т.2  Петя Николаева Димитрова държавен експерт СДС ЗМ
3 O3 28.01.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валентина Маринова Маринова главен специалист ИОНЕП ЕВМ
4 O6 12.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Яна Йорданова Кирилова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
5 O7 13.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Виржиния Николаева Илиева старши експерт МОП ЕВМ
6 O8 14.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Биляна Петрова Иванова старши експерт   ФЧРАД
7 O9 19.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Евгения Владимирова Гинина главен експерт ИОНЕП ЕВМ
8 О1O 20.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Красимира Йорданова Цветкова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
9 О11 20.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Юлиан Валериев Маслинков главен експерт КСИ КОП
10 О12 21.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Орлин Веселинов Василев младши експерт СДС ЗМ
11 О13 22.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Лора Красимирова Любенова държавен експерт МОП ЕВМ
12 О14 23.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ценка Пламенова Стоилова главен експерт КСИ КОП
13 О15 26.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Елена Георгиева Янева старши експерт КДИД КОП
14 О16 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Кристиян Петров Торлозов младши експерт КСИ КОП
15 О17 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ива Георгиева Йотова главен експерт КСИ КОП
16 О18 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Лъчезар Спасов Христов главен  експерт КСИ КОП
17 О19 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ружа Бонева Ганева главен експерт   ФЧРАД
18 О20 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Евтимия Георгиева Зашева младши експерт ИОНЕП ЕВМ
19 О21 28.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 София Юриева Диамандиева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
20 О22 28.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Мая Николова Пеянкова главен специалист   ФЧРАД
21 О23 29.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Диана Георгиева Цакова-Гъдева началник отдел КДИД КОП
22 O25 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Виолета Райчева Хаджиперова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
23 О26 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Анастасия Венкова Венкова държавен експерт ПУМ ЗМ
24 O27 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Цветомир Димитров Петров държавен експерт МОП ЕВМ
25 O28 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Цветелина Иванова Тончева главен експерт КДИД КОП
26 О29 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Георги Владимиров Габровски главен експерт КДИД КОП
27 O30 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Maриета Радославова Косенова младши експерт МОП ЕВМ
28 O31 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Милена Валентинова Кирилова-Манчева главен експерт ПУМ ЗМ
29 O32 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Димитър Василев Димитров главен специалист КДИД КОП
30 О33 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Марияна Василева Димитрова главен експерт СДС ЗМ
31 О34 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Людмила Веселинова Златина младши експерт ИОНЕП ЕВМ
32 О35 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Диляна Ангелова Младенова старши експерт ПУМ ЗМ
33 О36 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Любомира Димитрова Караиванов главен експерт ПУМ ЗМ
34 О37 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Северина Боянова Карамитева главен експерт КДИД КОП
35 О38 11.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Борислава Жорова Пенкова държавен експерт ПУМ ЗМ
36 О39 11.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Антония Симеонова Георгиева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
37 О40 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ива Красимирова Иванова главен експерт КСИ КОП
38 О41 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 – годишна Вероника Маринова Маринова младши експерт ПУМ ЗМ
39 О42 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Боряна Антонова Евлогиева главен експерт ПУМ ЗМ
40 О43 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Катерина Александрова Кочева-Щуркова главен експерт ПУМ ЗМ
41 О44 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Росица Владимирова Дъбова началник отдел ИОНЕП ЕВМ
42 О45 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Петя Любчева Николова държавен експерт ПУМ ЗМ
43 О46 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Димитрина Вангелова Иванова държавен експерт КСИ КОП
44 О47 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Mагдалена Чавдарова Николова държавен експерт СДС ЗМ
45 О48 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
46 О50 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Боряна Благоева Колевска държавен експерт КСИ КОП
47 О51 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Веселина Димитрова Атанасова началник отдел СДС ЗМ
48 О52 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Веска Иванова Христова директор   КОП
49 О53 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Борис Иванушев Кацаров главен експерт   ФЧРАД
50 О54 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Aна Костадинова Миткова директор   ЕВМ
51 О55 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Илияна Георгиева Георгиева държавен експерт ПУМ ЗМ
52 О56 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валерия Димитрова Нацева-Методиева държавен експерт СДС ЗМ
53 О57 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валерия Радилова Якимова младши експерт МОП ЕВМ
54 О58 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Сашка Михайлова Иванова началник отдел МОП ЕВМ
55 О59 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Доника Методиева Соколова главен експерт   ФЧРАД
56 О60 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Христина Денева Денева-Кирчева началник отдел ПУМ ЗМ
57 О61 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Галя Пеева Цакова-Манасиева директор   ЗМ
58 О62 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Кристина Богданова Василева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
59 О63 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Дафинка Иванова Велчева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
60 О64 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Росица Генова Главурова директор   ФЧРАД
61 О65 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Радослава Йорданова Вучкова главен експерт   ФЧРАД
62 О66 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Людмила Славчева Заркова-Димитрова главен експерт КСИ КОП
63 O67 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ирина Чебан старши експерт   ФЧРАД
64 О68 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Мария Стефанова Стефанова главен експерт   ФЧРАД
65 O69 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Елена Димитрова Калудова държавен експерт МОП ЕВМ
66 О70 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Есма Юсеин Панжилова държавен експерт МОП ЕВМ
67 О71 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валентина Цолова Василева главен експерт КСИ КОП
68 О72 17.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Дениза Георгиева Станкова главен счетоводител   ФЧРАД
69 О73 03.06.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Николета Фанкова Обретенова младши експерт КДИД КОП
70 О74 26.08.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Иванка Ангелова Матеева старши експерт КДИД КОП
71 O75 08.09.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Веселин Бранимиров Борисов държавен експерт МОП ЕВМ
72 O77 17.11.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Мариана Павлова Иванова младши експерт ИОНЕП ЕВМ

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция