Профил на купувача 2023 г. – Поръчка 2682 – СЕВОП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с идентификационен номер в СЕВОП 2682

Дата на създаване на страницата (преписката): 03.04.2023 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет:  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки” по Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г., на Централния орган за покупки​.​

Документ
Дата на публикуване на документа
03.04.2023 г.
03.04.2023 г.
03.04.2023 г.
25.04.2023 г.
28.04.2023 г.
28.04.2023 г.
28.04.2023 г.
19.06.2023 г.
19.06.2023 г.