Предстои обновяване на ЦАИС ЕОП

Предстои обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че на 30 ноември 2019 г. предстои обновяване на част от функционалностите на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Агенцията отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени примерни оферти и ключове към тях.

Възможност за връзка с експерти, които оказват съдействие с регистрацията и техническа помощ при работа със Системата е осигурена чрез национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на често задавани въпроси са налични на Портала за обществени поръчки в секциитеЦАИС – често задавани въпросииЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече
АОП проведе три обучения за работа с ЦАИС ЕОП

АОП проведе три обучения за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Две от тях са по заявки на възложители, които осигуриха зали и оборудване. Обучените са 90 служители на Министерството на вътрешните работи и над 20 експерти от Главна дирекция „Гранична полиция“.

В регулярните обучения, които се провеждат в сряда, участваха представители на Министерството на образованието и науката  и др.

В последната седмица на месец ноември са планирани нови три обучения, едно от които е изнесено в зала на възложител.

За улеснение на потребителите, на Портала за обществени поръчки, в секцияЦАИС ЕОП – Актуално“, е публикувана информация как се създава процедура чрез ЦАИС ЕОП, както и видеоклипове за регистрация в системата. В рубриката „ЦАИС – Често задавани въпросиса разработени допълнени теми на най-често срещаните въпроси за работа с националната платформа.…

Виж Повече
Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Виж Повече
АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

На 13 ноември 2019 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Сред участниците бяха представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на образованието и науката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Според попълнените анкетни форми, удовлетвореността от лекторите на АОП е оценена високо.

През тази седмица обученията продължават с представители на Народното събрание, Министерство на вътрешните работи, Висш съдебен съвет и други публични възложители.

Предвид големия брой получени заявки, едновременно се провеждат по две обучения, като през тази седмица са планирани три. Този подход цели да обхване всички лица подали заявки във възможно най-кратки срокове.

Информация относно националната платформа може да намерите в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално, които са част от новия Портал за обществени поръчки.

Виж Повече
Стартира нов Портал за обществени поръчки

Стартира нов Портал за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предостави на своите потребители изцяло нов Портал за обществени поръчки (ПОП).

Добавените функционалности и реорганизацията на разделите с информация целят да улесняват потребители. Една от най-често използваните услуги „Бързо търсене“ е позиционирана в горната и най-видима част от страницата, където може да се избере и опцията за промяна на езика.

Данните са структурирани в отделни секции в заглавната лента.

Основна част в новия Портал заема страницата на АОП. В секцията, посветена на Агенцията, се съдържа цялата информация относно институцията, целите, мисията и визията ѝ, Профилът на купувача, както и конкурсните процедури за работа.

Една от най-значимите функции на Агенцията е свързана с оказване на методическа помощ, което е отразено чрез отделяне на секциите „Законодателство“, „Методология“, „Стратегически документи“ и „Предварителен контрол“. По този начин достъпът до необходимата информация е опростен. С цел възможност за търсене на информация, която вече не е актуална е предвидено поддържане на „Архив“. Всеки потребител може да потърси стари указания, правила и закони, които не са приложими към сега…

Виж Повече
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП

АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП

Новини

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Участие в тях взеха представители на Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната агенция „Електронно управление“ и над 40 служителя на Министерството на труда и социалната политика.
Обученията преминаха с голям интерес. Даде се възможност за запознаване с разработените функционалности на системата в реално време. Всеки от присъстващите успя да стартира своя процедура и да стигне до етапа на отваряне на оферти в системата. Подобен тип обучения помага на възложителите да придобият увереност във възможностите си да възлагат електронно обществени поръчки.
Всеки, който желае да получи допълнителна информация относно националната платформа може да разгледа секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“, които са част Портала за обществени поръчки.…

Виж Повече
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП

Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви уведомява, че днес на Портала за обществени консултации (ПОК) е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Предложеният проект на график съдържа два  етапа за възникване на задължението за  използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Първият стартира от 1 януари 2020 г. като от тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:

  • възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв  статут;
  • кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
  • „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица – изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Прис
Виж Повече