Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Уведомяваме всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че в периода от 16:00 часа на 02.10.2021 г. до 09:30 часа на 04.10.2021 г., е констатирана временна неустойчивост в една от функционалностите на системата.

В резултат на проведен анализ на обществените поръчки за периода, чиито срокове са потенциално засегнати, беше установено, че временната неустойчивост в отделна функционалност не се е отразила върху действията на потребителите в системата. По всяка от обществените поръчки са извършени необходимите действия както от страна на стопанските субекти – кандидати/участници в процедурите, така и от страна на възложителите.

Работата по постоянно оптимизиране и усъвършенстване на ЦАИС ЕОП продължава.

Напомняме, че техническо съдействие за работа със системата може да получите всеки делничен ден на национален телефон 0700 17 151 от Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП.

Благодарим Ви за разбирането.…

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че е установено временно отпадане на функционалност на Системата.

Екипът по техническа поддръжка работи по отстраняването му. След разрешаване, своевременно ще бъдат предприети действия съгласно чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП.

АОП се извинява на всички потребители за причиненото неудобство.…

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че от 19:08 ч. до 21:00 ч. на 24 август 2020 г., е установено временно отпадане на Системата, предизвикано от външни фактори, вследствие неустойчивост в интернет свързаността.

В резултат от своевременно предприетите действия редовната работа на ЦАИС ЕОП е възстановена. В посочения период няма засегнати процедури, поради което не се налага извършването на действия съгласно чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП.

Екипът на АОП се извинява на всички потребители за причиненото неудобство.…

Виж Повече