Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 19 септември 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 14:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат оптимизирани функционалностите на системата.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях. В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. …

Виж Повече
Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 5 септември 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата. Сред планираните промени са:

  • оптимизации в секция „Протоколи и доклади“;
  • предоставяне на възможност за спиране/прекратяване на поръчка с обособени позиции от основната част на поръчката;
  • промяна на критериите за оценка единствено чрез допустимите промени с чернова, включително добавена проверка за липсващи задължителни параметри във всички етапи на поръчката;
  • визуализация на методиката за оценка и използваната формула в публичния архив на поръчката и други.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действие за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП и РОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП и РОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че от 10:00 ч. на 29 август 2020 г. (събота) до 09:00 ч. на 30 август 2020 г. (неделя) е планирано извършване на дейности по техническа профилактика и монтаж на ново оборудване в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) от страна на Държавна агенция „Електронно управление“.

През посочения период Регистърът на обществени поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (www.aop.bg), ще бъде временно недостъпен, а функционалностите, свързани с първоначалната регистрация на възложители и стопански субекти в продукционната и тестова среда на ЦАИС ЕОП ще бъдат възпрепятствани от липсата на връзка с Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ.

Екипът на АОП ви благодари за разбирането.…

Виж Повече