Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Считано от 08.06.2022 г. на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 09.07.2022 г.…

Виж Повече
Промяна в схемата и правилата за публикуване на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Промяна в схемата и правилата за публикуване на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Уважаеми възложители,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 31.01.2022 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз ще прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“. Промяната се отнася до приета нова версия на публикационната схема, използвана от Службата и правилата за публикуване.

Предвид горното, всички обявления, създадени по досегашната схема, следва да се изпратят за публикуване в „Официалния вестник“ на Европейския съюз най-късно до 28.01.2022 г. Непубликуваните до тази дата обявления, следва да бъдат изтрити, създадени повторно и след това изпратени за публикуване.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови инструкцията относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Възстановена е работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Възстановена е работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, че нормалната работа на регистъра е възстановена. …

Виж Повече
Прекъсване работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Прекъсване работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, достъпен на интернет адрес https://www.aop.bg,​ че поради технически проблем регистърът е временно недостъпен.

Екипът по техническа поддръжка работи по отстраняването на проблема. АОП се извинява на всички потребители за причиненото неудобство.

Виж Повече
Публично обсъждане на проект за стандартизирани изисквания при обществени поръчки за доставка на течни горива за отопление

Публично обсъждане на проект за стандартизирани изисквания при обществени поръчки за доставка на течни горива за отопление

Агенцията по обществени поръчки предоставя за обществено обсъждане постъпило предложение за стандартизиране на изискванe в техническа спецификация и на клаузи от договор за обществена поръчка, които да се прилагат при възлагане на доставки на течни горива за отопление.

В изпълнение на чл.109, ал. 2 от Правилника за прилагане на обществените поръчки (ППЗОП) ги публикуваме за обсъждане. Документите са достъпни тук.

Вашите коментари и бележки по направените предложения, заедно с мотиви към тях, може  да изпращате на електронни адреси [email protected] и [email protected]  в срок до 10.11.2021 г.

Предварително благодарим за изразените становища!…

Виж Повече
Планирана профилактика на Портала за обществени поръчки

Планирана профилактика на Портала за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители за планирана профилактика на Портала за обществени поръчки. Предвид голямата посещаемост на портала, профилактиката ще се извърши на 25 септември 2021 г. (събота), в интервала между 07:30 и 10:00 часа. В посочения диапазон е възможно интернет адресът www2.aop.bg да бъде временно недостъпен.

Благодарим за разбирането. …

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 7 август 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление

Публикувано е методическо указание относно възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-7 от 16 юли 2021 г. относно възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Публикувано е методическо указание относно прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-6 от 09 юли 2021 г. относно прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече