Методическо указание относно провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП

Методическо указание относно провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-9 от 28 април 2020 г. относно Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-8 от 24 април 2020 г. относно Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.    (ЗМДВИП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-7 от 22 април 2020 г. относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, открити преди 13 март 2020 г.

Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, открити преди 13 март 2020 г.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-6 от 16 април 2020 г. относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. с бр. 34 на Държавен вестник от 9 април 2020 г.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, стартирали след 13 март 2020 г.

Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, стартирали след 13 март 2020 г.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-5 от 14 април 2020 г. относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. с бр. 34 на Държавен вестник от 9 април 2020 г.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Важно съобщение

Важно съобщение

В методическото указание № МУ-4 от 09.04.2020 г. са разгледани общи и принципни въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки за периода 13.03 – 09.04.2020 г., в който освен Законът за обществените поръчки (ЗОП) се прилага и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. През този период са открити над 1600 обществени поръчки, всяка от които се намира на различен етап. Доколкото в ЗОП и ППЗОП има много и различни срокове осъзнаваме, че с едно общо методическо указание не може да се намери удовлетворяващо решение за всички случаи. В тази връзка с цел да бъдем полезни и да се подпомогнат страните във възлагателния процес в оставащите дни до възобновяване на сроковете по обществените поръчки ще публикуваме допълнителни указания, с които ще се опитаме да отговорим на най-многобройните въпроси. …

Виж Повече
АОП публикува методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки

АОП публикува методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки

С извънреден брой 34 на Държавен вестник от 9 април 2020 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание относно прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Агенцията по обществени поръчки проведе видеоконферентна среща с Камарата на строителите в България

Агенцията по обществени поръчки проведе видеоконферентна среща с Камарата на строителите в България

Ръководствата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на Камарата на строителите в България (КСБ) проведоха работна видеоконферентна среща. На нея бяха дискутирани част от свързаните с осъществяването на обществените поръчки разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година.

Участниците в срещата споделиха мнението си, че промените в ЗМДВИП, които Народното събрание прие на 6 април 2020 г., ще допринесат за разрешаване на проблемите, възникнали относно възлагането на обществените поръчки в условие на извънредно положение.

Обсъдено беше организирането на съвместно обучение и стимулирането на електронното възлагане на обществени поръчки чрез активно използване на Централизираната платформа.

Потвърдено беше удовлетворението от доброто сътрудничество между двете организации. Председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев декларира, че Камарата е партньор, на когото АОП може да разчита.…

Виж Повече
Предстои разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Предстои разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На 2 април 2020 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Предложението е на група народни представители и е свързано с изменение и допълнение на част от приетите мерки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван с бр. 28 Държавен вестник от 24.03.2020 г.

В мотивите към Законопроекта се посочва „да не се спират сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионни процедури, като откритите производства и процедури да бъдат завършени, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Целта е да може да се откриват и нови процедури, за да не се препятства провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и концесионни процедури по време на извънредното положение“.

Законопроектът е планиран да се разгледа днес на извънредно заседание на Народното събрание. Повече информация може да откриете на интернет страницата на Народно събрание в секция „Законодателство“, раздел „Законопроекти“. …

Виж Повече
ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

Днес, 1 април 2020 г., Европейската комисия публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19.

Насоките са достъпни на български и английски език на Портала за обществени поръчки в меню „Методология“, „Насоки, ръководства и указания на ЕК“.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Виж Повече