Важно съобщение

Важно съобщение

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че около 14:10 ч. на 16.05.2023 г. е  установена неустойчивост в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Техническият екип отстрани проблема. ​…

Виж Повече
„Мениджър за един ден“ в Агенция по обществени поръчки

„Мениджър за един ден“ в Агенция по обществени поръчки

На 27 април Агенцията по обществени поръчки се включи в тазгодишната инициатива „Мениджър за един ден“. За първа година АОП взе участие в проекта и сред изявилите желание бе избран Николай Пачев.

Той е студент в специалност „Бизнес администрация и икономика“ в Американския университет в България и влезе в ролята на изпълнителен директор. По време на престоя си Николай се запозна отблизо с дейността на Агенцията и имаше възможност да се включи в работна среща, проведена между експерти на АОП и колеги в облатта на обществените поръчки от Северна Македония. Също така той успя да проведе и индивидуални срещи с директорите на дирекциите и да се запознае подробно с дейността на всяка от тях.

Инициативата  “Мениджър за един ден” е най-значимата и мащабна образователна програма у нас за младежи над 16 години като в рамките на един ден участниците се запознават с реалната работна среда и получават безценен опит.…

Виж Повече
Възстановено e изпращането  на обявления за обществени поръчки  от ЦАИС ЕОП за публикуване в ОВ на ЕС

Възстановено e изпращането  на обявления за обществени поръчки  от ЦАИС ЕОП за публикуване в ОВ на ЕС

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители    на  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) , че от 10:00 часа на 16.03.2023 г.  е възстановено изпращането за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на обявления за обществени поръчки.

Установени са причините за създаденото неудобство – софтуерни промени в системата на службата за публикации в ОВ на ЕС.…

Виж Повече
Съобщение

Съобщение

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, че от 15.03.2023 г.  е възстановено изпращането за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на обявленията за обществени поръчки.

Работата за отстраняване на проблема с изпращането за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на обявленията за обществени поръчки при ЦАИС ЕОП продължава .

Виж Повече
Важно съобщение

Важно съобщение

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че от 14.03.2023 г. от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) и от Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, не се изпращат за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз обявленията за обществени поръчки. Работи се по изясняване на причините и отстраняване на проблема. ​…

Виж Повече
Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 20.02.2023 г. в периода от 13:00 до 18:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това няма да се отрази на нормалната функционалност на продукционната среда на ЦАИС ЕОП.…

Виж Повече
Публикувана е нова анкета

Публикувана е нова анкета

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги. Затова вашето мнение е важно за нас.

С участието си в новата ни анкета ще ни помогнете да анализираме причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки.

Това ще ви отнеме не повече от 3/три/ минути.

Може да попълните анкетата на следния интернет адрес: https://forms.gle/fqDBAN5FDcG3USaa6.

Резултатите от анкетата ще публикуваме на 15.03.2023 г. на Портала за обществени поръчки.

Виж Повече
Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 19.01.2023 г. в периода от 09:00 до 17:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това няма да се отрази на нормалната функционалност на продукционната среда на ЦАИС ЕОП.…

Виж Повече
Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, че във връзка с чл. 230, ал. 1, т. 7 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителите следва да изпратят информация за разходваните средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП за отчетната 2022 г.

Информацията следва да се попълни в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в образец „Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП“ и изпрати в срок до 31.03.2023 г.…

Виж Повече
Планирано прекъсване на  Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на  Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 10.01.2023 г. в периода от 11:00 до 16:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП,  поради действия по техническа поддръжка на системата. 

Това няма да се отрази на нормалната функционалност на ЦАИС ЕОП.…

Виж Повече