ЕК публикува насоки за използване на Динамичната система за покупки

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия публикува Насоки за използване на Динамичната система за покупки (ДСП). Документът съдържа правната рамка за прилагане на ДСП, възможностите да се използват електронни каталози в рамките на системата, както и примери от водещи европейски страни.

Насоките са налични на български език в секция „Стратегически документи“ – „Политики на ЕС“ – „Политики на ЕС в областта на ОП“.