Политики на ЕС в областта на ОП

Политики на ЕС в областта на обществените поръчки

Европейската комисия предоставя допълнителна информация и вход към своята система е-CERTIS на интернет адрес:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

E-CERTIS е информационна система за изискваните удостоверителни документи, необходими при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в страните-членки на ЕС.