Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Уведомяваме всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че в периода от 16:00 часа на 02.10.2021 г. до 09:30 часа на 04.10.2021 г., е констатирана временна неустойчивост в една от функционалностите на системата.

В резултат на проведен анализ на обществените поръчки за периода, чиито срокове са потенциално засегнати, беше установено, че временната неустойчивост в отделна функционалност не се е отразила върху действията на потребителите в системата. По всяка от обществените поръчки са извършени необходимите действия както от страна на стопанските субекти – кандидати/участници в процедурите, така и от страна на възложителите.

Работата по постоянно оптимизиране и усъвършенстване на ЦАИС ЕОП продължава.

Напомняме, че техническо съдействие за работа със системата може да получите всеки делничен ден на национален телефон 0700 17 151 от Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП.

Благодарим Ви за разбирането.