Препоръки на бизнеса

В рубриката “Препоръки на бизнеса” Агенцията по обществени поръчки ще публикува мнения и препоръки на браншови организации, асоциации, съюзи, както и становища на юристи. Чрез предоставената допълнителна информация рубриката има за цел да подпомага участниците в процеса на възлагане на общественипоръчки и с това да допринася за ефективното функциониране на системата, съблюдавайки принципите за публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция, равнопоставеност на всички кандидати. Текстовете са публикувани в техния оригинален вид и Агенцията по обществени поръчки не носи отговорност за тяхното съдържание.  

БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ

Препоръки на бизнеса – архив

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), относно: Ежемесечно разплащане на средствата от продажба на самолетни билети на територията на Република България

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), относно: правила за подготовка на IT търгове

Съюз на издателите в България, относно: абонамент и доставка на периодични печатни издания

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, относно: Рамкови и ограничителни правила в процедури по ЗОП за физическа охрана

Членовете на Браншовия съюз на Кожаро-Кожухарската, Обувната и Галантерийна Промишленост в България (БС на ККОГП): Контрол на браншовиците ще спре корупционните практикиi