Archive

Document Forms – arhive

Образци на документи в сила до 14 април 2016 г.

1. Образци за обществени поръчки, открити преди 1 юли 2006 г.

Всички формуляри са във формат Adobe Reader – PDF.

Забележка към т. 1 и т. 2: Част от образците за обществени поръчки са утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 26.02.2012 г.

Образците “Публична покана”, “Информация за хода на процедурата при производство по обжалване”, “Информация за осъществяване на предварителен контрол” са във връзка с промените в ЗОП, в сила от 26.02.2012 г.

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити преди 26.02.2012 г.

Забележка към т. 3 и т. 4: Изброените образци, с изключение на “Информация за осъществяване на предварителен контрол”, са включени в комплекта образци на приложението “Редактор на форми”.

6. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.07.2014 г.

7. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.10.2014 г.