Образци и списъци – архив

Образци – архив

Образци на документи в сила до 14 април 2016 г.

1. Образци за обществени поръчки, открити преди 1 юли 2006 г.

Всички формуляри са във формат Adobe Reader – PDF.

Забележка към т. 1 и т. 2: Част от образците за обществени поръчки са утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 26.02.2012 г.

Образците “Публична покана”, “Информация за хода на процедурата при производство по обжалване”, “Информация за осъществяване на предварителен контрол” са във връзка с промените в ЗОП, в сила от 26.02.2012 г.

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити преди 26.02.2012 г.

Забележка към т. 3 и т. 4: Изброените образци, с изключение на “Информация за осъществяване на предварителен контрол”, са включени в комплекта образци на приложението “Редактор на форми”.

6. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.07.2014 г.

7. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.10.2014 г.

Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол – в сила до 30.06.2021 г.

Заповед – в сила до 14.06.2020 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – в сила до 14.06.2020 г.

Заповед – в сила до 14.06.2020 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – в сила до 14.06.2020 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП в doc формат – в сила до 14.06.2020 г.

Заповед
Искане за потвърждаване актуалността на данните на лице от списъка на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП – в сила до 30,06,2021 г.
Искане за заличаване на заявление на лице от списъка на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП – в сила до 30.06.2021 г.

Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП

9. Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Контрол

Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Редактор на форми – архив

Образци за обществени поръчки, открити след 1 юли 2006 г.
Официалните формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки, открити след 01.07.2006 г., са вградени в специализирания софтуер „Редактор на форми“

Редакторът на форми се развива и обновява непрекъснато в съответствие с промените в законодателството за обществени поръчки. Вие трябва да използвате само актуалната версия, публикувана на нашия сайт. При разминаване между версията на приложението, с която работите, и публикуваната последна версия, ще бъдете уведомени за разликата от самия „Редактор на форми“. Новата версия може да я инсталирате автоматично, следвайки дадените указания. За първоначална инсталация на приложението и за ръчно инсталиране е необходимо да изтеглите инсталационния пакет от нашата страница. 

Поради значителния размер на приложението „Редактор на форми“ предлагаме два негови варианта – пълен и олекотен. И двата варианта представляват компресирани файлове с разширение rar, които може да свалите в желана от Вас директория чрез кликване върху съответния надпис и избор на опция [Save]. 

Пълният вариант на приложението „Редактор на форми“ (версия на редактора от 09.02.2015 г.) съдържа в себе си:

    • папка PFE – инсталационен пакет на електронните образци. За да инсталирате приложението, стартирайте файла Procurement Form Editor.msi. Инсталацията изисква наличие на платформата .NET Framework версия 4. В случай, че имате инсталирана стара версия на редактора, е необходимо да я деинсталирате ръчно от Control Panel;
    • папка DotNet – инсталационен пакет на платформата .NET Framework версия 4. Ако при стартиране на инсталацията на електронните образци компютърът Ви даде съобщение, че нямате инсталирана платформата .NET Framework, може да стартирате нейната инсталация от тази папка;
    • файл RopHelp-v[1]_2.pdf– ръководство за потребителя.

Моля, преди инсталация се запознайте с инструкцията „Ръководство за потребителя“, глава „Работа с инсталационния пакет“

Олекотеният вариант на приложението „Редактор на форми“ (версия на редактора от 09.02.2015 г.) съдържа в себе си единствено инсталационния пакет на електронните образци.

Стандартизирани документи – архив

Списъци – архив

Списък на външни експерти (в сила до 30.09.2014 г.)

Информация за капацитетните възможности на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
(в сила до 30.06.2014 г.):

Предприятие или кооперация на хора с увреждания Информация по чл. 16в, ал. 4 от ЗОП
Национален съюз на трудово-производителните кооперации Информация
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания Информация
Съюз на глухите в България
„Тих труд – Дупница“ ЕООД
Информация
Съюз на глухите в България
Централно управление
Информация
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания Информация
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания Информация
Съюз на слепите в България – Централно управление Информация
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания Информация