Methodological Guidelines

Results: 52
Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление
Open Date: 16 July 2021
Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 09 July 2021
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Open Date: 01 July 2021
Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – ЦАИС ЕОП (в сила от 01.07.2021 г).
Open Date: 30 June 2021
Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), считано от 01.07.2021 г.
Open Date: 30 June 2021