Методически указания

Резултати: 41
Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП
Отвори Дата: 28 Април 2020
Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)
Отвори Дата: 24 Април 2020
Промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната
Отвори Дата: 22 Април 2020
Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г.
Отвори Дата: 16 Април 2020
Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.
Отвори Дата: 14 Април 2020