Методически указания

Резултати: 46
Възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование
Отвори Дата: 24 Март 2023
Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 21 Ноември 2022
Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
Отвори Дата: 01 Април 2022
Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление
Отвори Дата: 16 Юли 2021
Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 09 Юли 2021