Методически указания

Резултати: 34
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Отвори Дата: 10 Януари 2020
Ред за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 08 Януари 2020
Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г.
Отвори Дата: 20 Декември 2019
График за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 20 Декември 2019
Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
Отвори Дата: 20 Ноември 2019