Методически указания

Резултати: 44
Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
Отвори Дата: 01 Април 2022
Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление
Отвори Дата: 16 Юли 2021
Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 09 Юли 2021
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Отвори Дата: 01 Юли 2021
Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – ЦАИС ЕОП (в сила от 01.07.2021 г).
Отвори Дата: 30 Юни 2021