Методически указания

Резултати: 44
Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение
Отвори Дата: 20 Юли 2020
Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Отвори Дата: 16 Юли 2020
Прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 10 Юли 2020
Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП
Отвори Дата: 28 Април 2020
Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)
Отвори Дата: 24 Април 2020