Методически указания

Резултати: 49
Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (актуално към нормативната уредба, в сила от 22.12.2023 г.)
Отвори Дата: 13 Февруари 2024
Прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки (изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 2023 г.)
Отвори Дата: 18 Януари 2024
Прилагане на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 11 Януари 2024
Възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование
Отвори Дата: 24 Март 2023
Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки - в сила до 21.12.2023 г.
Отвори Дата: 21 Ноември 2022