Methodological Guidelines

Results: 52
Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г.
Open Date: 20 December 2019
График за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Open Date: 20 December 2019
Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
Open Date: 20 November 2019
Гаранция за изпълнение. Форма и размер.
Open Date: 01 October 2019
Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки
Open Date: 22 April 2019