Methodological Guidelines

Results: 52
Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 22 May 2017
Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 22 December 2016
Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване
Open Date: 21 December 2016
Приложимост на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отпускането на банков кредит
Open Date: 11 October 2016
Приложимост на Закона за обществените поръчки при поемане на общински дълг
Open Date: 09 August 2016