Външен контрол на АОП – архив

Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол. в сила от 01.03.2019 г.

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП(в doc формат) – (в сила от 01.03.2019 г.)


Заповед за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол


Заповед за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол


Заповед за утвърждаване на образец на становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП


Заповед за утвърждаване на образец на становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОПЗаповед за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол

Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол