Профил на купувача 2014 г.

Профил на купувача – 2014 г.

1. Предварителни обявления:

2. Публични покани:

ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на публичната покана
Дата на създаване на страницата
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B
18.12.2014г.
Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и да осигури техническа поддръжка на устройството за период от една година
17.12.2014г.
Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година
10.12.2014г.
Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година (оттеглена)
09.12.2014г.
Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на модул „Жребий“
30.06.2014г.
Организиране на две допълнителни обучения в страната, във връзка с изменението на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001 „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”
30.06.2014г.
Осигуряване на годишен абонамент за техническа поддръжка на софтуерни лицензи за операционна система SuSE Linux Enterprise Server
27.06.2014г.
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки
26.02.2015г.
Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенцията по обществени поръчки
24.07.2015г.

3. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
00005-2014-0001Поддръжка и актуализиране на специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки – Редактор на форми, Регистър на обществените поръчки, Модул за публични покани и Портал за обществени поръчки”19.12.2014 г.