Стопански субекти с нарушения

Наименование на стопанския субект Дата на публикуване на информацията Информация за установените обстоятелства Срок, за който се прилага основанието за отстраняване
„БГ Телеком“ ЕООД 17.09.2018 г. Информация 31.07.2021 г.
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 19.09.2018 г. Информация 13.06.2021 г.
„НЕОПЕТ“ ООД 19.12.2018 г. Информация 08.10.2021 г.
„АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД 14.05.2019 г. Информация 15.02.2022 г.
„ТПК ТИХ ТРУД 2005“12.09.2019 г.Информация03.06.2022 г.
„Стар Пост“ ООД 25.10.2019 г. Информация12.06.2022 г.
„ДИМЕНИ-Р“ ЕООД 04.03.2020 г.Информация16.07.2022 г.
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД04.03.2020 г.Информация16.04.2022 г.