Стопански субекти с нарушения

Наименование на стопанския субект Дата на публикуване на информацията Информация за установените обстоятелства Срок, за който се прилага основанието за отстраняване