Годишни доклади

Годишни доклади за дейността на Агенцията по обществени поръчки

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2022 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2019 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2017 г.

Годишен диклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2015 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2014 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2013 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2012 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2011 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2010 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2009 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2008 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2007 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2006 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2005 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2004 г.