Услуги на Европейската комисия

Европейската комисия стартира своята информационна система е-CERTIS на 18.10.2010 г. на Интернет адрес:
https://ec.europa.eu/tools/ecertis

e-CERTIS-logo

E-CERTIS е информационна система, която предоставя информация относно изискваните удостоверителни документи, необходими при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в страните-членки на ЕС.

Пълният текст