Указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП

Заповед

Указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП