Поръчка 1351 – СЕВОП

Профил на купувача – 2019 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с идентификационен номер в СЕВОП 1351

Дата на създаване на страницата (преписката): 30.05.2019 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки“ по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП

Документ
Дата на публикуване на документа
30.05.2019 г.
30.05.2019 г.
30.05.2019 г.
30.05.2019 г.
13.06.2019 г.
26.06.2019 г.
26.06.2019 г.
26.06.2019 г.
29.07.2019 г.
29.07.2019 г.
25.02.2021 г.
25.02.2021 г.
30.06.2021 г.