Поръчка 1351 – СЕВОП

Профил на купувача – 2019 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с идентификационен номер в СЕВОП 1351

Дата на създаване на страницата (преписката): 30.05.2019 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки“ по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП

Документ
Дата на публикуване на документа
30.05.2019 г.
30.05.2019 г.
30.05.2019 г.
30.05.2019 г.
13.06.2019 г.
26.06.2019 г.
26.06.2019 г.
26.06.2019 г.
26.07.2019 г.