Споразумения и съвместни протоколи – архив

На тази подстраница се публикуват протоколи от проведени процедури по предварително съгласуване, които съдържат становища по принципни въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на нормативните актове в областта на обществените поръчки 

Споразумения

Протоколи