Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация

Приложения

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 2024 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 28.01.2022 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 22.01.2021 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 14.02.2020 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 14.02.2017 г.

Достъп до обществена информация в Агенцията по обществени поръчки, Предоставяне на информация за повторно използване в Агенцията по обществени поръчки

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016г.