Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация

Приложения

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 28.01.2022 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 22.01.2021 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 14.02.2020 г.

Заповед за утвърждаване на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията по обществена поръчка – 14.02.2017 г.

Достъп до обществена информация в Агенцията по обществени поръчки, Предоставяне на информация за повторно използване в Агенцията по обществени поръчки

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022г.