Обява 9089538

Профил на купувача – 2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер 9089538

Дата на създаване на страницата (преписката): 24.06.2019 г.

„Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки“

Документ
Дата на публикуване на документа
24.06.2019 г.
24.06.2019 г.
05.07.2019 г.
05.07.2019 г.
12.07.2019 г.
12.07.2019 г.
02.08.2019 г.