Публична покана 9051595

Профил на купувача 2016 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9051595

Дата на създаване на страницата: 22.03.2016 г.

„Извършване на писмени и устни преводачески услуги от български на английски език и от английски на български език за изпълнение на дейностите по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“

Документ
Дата на публикуване на документа
22.03.2016 г.
22.03.2016 г.
18.04.2016 г.
20.05.2016 г.