Международни споразумения

Споразумение за държавните обществени поръчки към Световната търговска организация (GPA)