Публична покана 9051065

Профил на купувача 2016 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9051065

Дата на създаване на страницата: 08.03.2016 г.

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Агенцията по обществени поръчки“

Документ
Дата на публикуване на документа
08.03.2016 г.
08.03.2016 г.
22.03.2016 г.
12.04.2016 г.