Мониторинг, осъществен в периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.

Дата

Становище

16.03.2019 г.

16.03.2019 г.

16.03.2019 г.

15.03.2019 г.

15.03.2019 г.

15.03.2019 г.

15.03.2019 г.

15.03.2019 г.

15.03.2019 г.

12.03.2019 г.

12.03.2019 г.

12.03.2019 г.

08.03.2019 г.

08.03.2019 г.

06.03.2019 г.

05.03.2019 г.

05.03.2019 г.

26.02.2019 г.

22.02.2019 г.

22.02.2019 г.

20.02.2019 г.

18.02.2019 г.

12.02.2019 г.

11.02.2019 г.

11.02.2019 г.

11.02.2019 г.

07.02.2019 г.

06.02.2019 г.

06.02.2019 г.

31.01.2019 г.

29.01.2019 г.

28.01.2019 г.

25.01.2019 г.

25.01.2019 г.

23.01.2019 г.

17.01.2019 г.

15.01.2019 г.

15.01.2019 г.

11.01.2019 г.

11.01.2019 г.

09.01.2019 г.

08.01.2019 г.

08.01.2019 г.

07.01.2019 г.

04.01.2019 г.

03.01.2019 г.