Публична покана 9025331

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9025331

Дата на създаване на страницата: 26.02.2015 г. 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки

Документ
Дата на публикуване на документа
26.02.2015г.