Публична покана 9044402

Профил на купувача 2015 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9044402

Дата на създаване на страницата: 30.07.2015 г.

Разработване на електронни формуляри за нови образци за обществени поръчки в специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки. Разработване на електронна услуга „електронен подател“ за новите образци”

Документ
Дата на публикуване на документа
30.07.2015 г.
30.07.2015 г.
12.08.2015 г.
01.09.2015 г.