Поръчка 00005-2015-0001

Профил на купувача 2015 г.

Поръчка с идентификационен номер: 00005-2015-0001

Дата на създаване на страницата: 30.04.2015 г.

Предмет: Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансирани по договор за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван от Агенцията по обществени поръчки в рамките на Оперативна програма „Техническа помощ“.

Документ
Дата на публикуване на документа
30.04.2015 г.
30.04.2015 г.
30.04.2015 г.
30.04.2015 г.
26.05.2015 г.
04.06.2015 г.
17.06.2015 г.
30.07.2015 г.
30.07.2015 г.
28.08.2015 г.
12.01.2016 г.