Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл.235 от ЗОП)

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП

Статистика