Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл.235 от ЗОП)

Заповед № РД-10/21.02.2019 г. за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол – в сила от 01.03.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП – (в сила от 01.03.2019 г.)

Статистика