Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл.235 от ЗОП)

Методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 235 от ЗОП,считано от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП

Статистика