Публична покана 9045919

Профил на купувача 2015 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9045919

Дата на създаване на страницата:14.09.2015 г.

„Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Агенция по обществени поръчки“

ДокументДата на публикуване на документа
14.09.2015 г.
14.09.2015 г.
23.09.2015 г.
19.10.2015 г.
02.11.2015 г.
02.11.2015 г.