Технически указания – Регистър на ОП преди ЦАИС ЕОП

1. Упълномощен потребител в Регистъра на обществените поръчки (РОП) – откъде да започнем?

2. Указание за създаване на упълномощен потребител в РОП

3. Упълномощен потребител в РОП – често допускани грешки

4. Заповед за електронния формат и техническите изисквания относно информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

5. Информация относно дължина на текста в обявленията

6. Използване на специални символи в образците за обществени поръчки